Milieu

FSC® certificaat
Als productiebedrijf streven wij continuïteit na. Wij kijken niet alleen naar de directe (financiële) gevolgen, de lange termijn is belangrijk voor ons. Dit beïnvloedt onze keuzes over hoe wij omgaan met het milieu en onze medemens.

Onze omgeving is belangrijk voor ons. Wij dragen verantwoordelijkheid in het omgaan met mens en milieu. Daarom staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog bij ons in het vaandel. Van het bieden van werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, tot ons interne en externe milieubeleid. Wij maken bewuste keuzes en kijken graag naar hoe mens en middel optimaal ingezet kunnen worden.

Deze keuzes en doelen worden onderstreept door o.a. het opnieuw behaalde FSC® certificaat.
Convenant Verpakkingen III
In Nederland zijn overheid en bedrijfsleven een unieke en ambitieuze samenwerking aangegaan: het Convenant Verpakkingen III. Het streven is de hoeveelheid verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken en de recycling van verpakkingen te bevorderen en tegelijkertijd de werking van de interne markt te waarborgen. Marktwerking, ketenverantwoordelijkheid én gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en bedrijfsleven vormen de basis. De praktijk bewijst dat de beste milieuresultaten samengaan met zo laag mogelijke kosten, zo weinig mogelijk administratieve lasten en koopkrachtbehoud voor consumenten. Golfkartonnen verpakkingen zijn recyclebaar en worden grotendeels gemaakt van gerecycled materiaal. De Nederlandse producenten van papier zetten ruim 90% oud papier in als grondstof. Na gebruik kunnen de verpakkingen weer ingezameld en hergebruikt worden.
Recyclingpercentage
Gemiddeld wordt in Europa inmiddels circa 50% van het oudpapier ingezameld en gerecycled. In Nederland ligt dit recyclingpercentage op ruim 85%. Nederland staat daarmee aan de top in Europa.
Nederlands